logo devmaster

Cẩm nang chia sẻ kiến thức

Tạo menu đa cấp đơn giản với HTML5 và CSS3 - Phần 2

Sử dụng các thẻ html5, cấu trúc css3 để xây dựng menu đa cấp

Đọc thêm ...

LỘ TRÌNH ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT LẬP TRÌNH VIÊN .NET DEVELOPER

‼️ Trở thành .NET Developer bạn sẽ làm gì? ❓ Nhiều bạn hỏi mình làm sao để trở thành một .NET Developer vậy bài viết này mình sẽ hướng cho các bạn các bước để trở thành một .NET Developer và cần phải học những gì?

Đọc thêm ...

Học lập trình ở đâu tốt nhất Hà Nội và các tiêu chí đánh giá

Học lập trình ở đâu tốt nhất Hà Nội là vấn đề luôn được các lập trình viên tương lai quan tâm hàng đầu bởi ngày càng có nhiều trung tâm đào tạo lập trình được mở ra. Vậy tiêu chí nào để đánh giá một địa chỉ tốt nhất, hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây! Devmaster Academy địa chỉ đáng tin cậy của các ...

Đọc thêm ...

BÍ QUYẾT HỌC LẬP TRÌNH CHO CÁC BẠN ĐẦU NĂM HỌC MỚI ❤

👉Chúng ta đã nhiều lần bàn luận về tại sao học lập trình là một ý tưởng tốt trong thời điểm hiện tại; sự khác biệt về kỹ năng công nghệ sẽ mang đến cơ hội cho những người có kiến thức và kỹ năng công nghệ phù hợp

Đọc thêm ...

5 Phương pháp hay để mở rộng các dự án React của bạn một cách dễ dàng

Đối với hầu hết các nhà phát triển React, thật dễ dàng để bắt tay vào viết các dòng mã mới. Tuy nhiên, đôi khi chúng tôi đã bỏ lỡ việc giữ chúng có tổ chức và lên kế hoạch để sử dụng trong tương lai như quy mô dự án.

Đọc thêm ...

Lab06.1 - Data Access In ASPNET MVC 5

Biết sử dụng các phương pháp truy cập cơ sở dữ liệu SQL Server sử dụng Entity Framework. Tích hợp CKEditor và CKFinder vào ứng dụng

Đọc thêm ...

Lab05 - Data Validation and Annotation In ASPNET MVC 5

Data Validation and Annotation; Áp dụng các Annotation để kiểm tra dữ liệu đầu vào

Đọc thêm ...

Lab 04 - Model in ASP.NET MVC 5 - Phần tự thực hành

- Tạo các lớp và giao diện trong Model để thao tác với dữ liệu trong tệp XML trên - Tạo ProductController cung cấp các Action để thực hiện các thao tác thêm, xóa, sửa, tìm kiếm, hiển thị các thực đơn. - Tạo View để quan sát và tương tác - Tạo các lớp và giao diện trong Model để thao tác với dữ liệu trong tệp XML trên - Tạo ProductController cung cấp các Action để thực hiện các thao tác thêm, xóa, sửa, tìm kiếm, hiển thị các thực đơn. - Tạo View để quan sát và tương tác

Đọc thêm ...

Lab 04 - Model in ASP.NET MVC 5 - Bài 4.2

Tạo ứng dụng ASP.NET MVC 5 và sử dụng tính năng Scaffolding của Visual Studio để sinh View dựa trên model class “Customer”, thông tin Customer như Lab 04.1. Các thao tác cần thực hiện là hiển thị, tìm kiếm theo tên, thêm, xóa, sửa, xem chi tiết.

Đọc thêm ...

Lab 04 - Model in ASP.NET MVC 5 - Bài 4.1

- Xây dựng các thành phần truy xuất dữ liệu trong model. - Đưa dữ liệu Model từ Controller ra View theo nhiều cách và hiển thị. - Sử dụng tính năng Scaffolding của Visual Studio để sinh View.

Đọc thêm ...

Lab 03 - View in ASP.NET MVC 5 - Bài 3.3

Tạo ứng dụng ASP.NET MVC 5 sử dụng HTML Heper Methods để tạo trang Đăng ký thành viên.

Đọc thêm ...

Lab 03 - View in ASP.NET MVC 5 - Bài 3.2

Tạo ứng dụng ASP.NET MVC 5 và sử dụng biến, vòng lặp, mảng, câu lệnh điều kiện trong Razor để thiết kế các View

Đọc thêm ...

Lab 03 - View in ASP.NET MVC 5 - Bài 3.1

- Truyền dữ liệu từ Controller đến View - Sử dụng Razor engine - Sử dụng Html Helper Methods

Đọc thêm ...