logo devmaster

Lập trình web mã nguồn mở với php và mysql

Thời lượng: 126 giờ

Địa chỉ: Tầng 6 - Tòa nhà Viện Công Nghệ, Số 25, Vũ Ngọc Phan - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Hotline: 0969 609 003 | 0978 611 889

Không chỉ ở Việt Nam mà ngay trên toàn thế giới hiện nay, học lập trình web đang ngày càng trở nên phổ biến và song song với đó, việc sử dụng một nền tảng để phát triển các ứng dụng web luôn là nhu cầu cấp thiết. Lúc này sự kết hợp giữa PHP và MySQL chính là lựa chọn lý tưởng nhất cho nền tảng đó.

Chính vì vậy nhu cầu học lập trình web PHP và MySQL trở nên đình đám và chưa hề có dấu hiệu giảm sức nóng trong ngành công nghệ thông tin hiện nay. Hơn nữa tại Việt Nam, đa số các dự án lập trình web đều sử dụng ngôn ngữ PHP nên việc thành thạo ngôn ngữ này sẽ tạo cơ hội việc làm rất lớn. Vậy làm thế nào để trở thành lập trình viên chuyên nghiệp trên nền tảng ngôn ngữ PHP hay học lập trình PHP ở đâu tốt nhất?

Devmaster là một trong những trung tâm đào tạo PHP được tin chọn hàng đầu hiện nay với các khóa học lập trình web PHP và MySQL chuyên nghiệp từ các giảng viên là chuyên gia hàng đầu về công nghệ thông tin tại Việt Nam. Khi nói đến vấn đề học PHP ở đâu, học lập trình PHP ở đâu thì Devmaster luôn nằm trong danh sách những trung tâm được tin chọn nhất!

ĐỐI TƯỢNG

 • Những bạn chưa có kiến thức chuyên môn có mong muốn và định hướng theo học Lập trình
 • Sinh viên Công nghệ thông tin cần chuẩn hóa và cập nhật kiến thức mới nhất.
 • Những người đã và đang làm việc trong lĩnh vực CNTT, quan tâm và mong muốn học thiết kế web PHP Hà Nội.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Tại Hà Nội khi tham gia khóa học lập trình PHP tại Hà Nội của Devmaster, học viên sẽ được:

 • Cung cấp kỹ năng thiết kế giao diện website chuyên nghiệp.
 • Cung cấp kỹ năng phân tích, thiết kế và xây dựng ứng dụng trên nền tảng web với ngôn ngữ lập trình PHP từ cơ bản đến nâng cao.
 • Cung cấp các kỹ thuật lập trình hiệu quả, kiến thức cơ bản sử dụng Framework với PHP để tạo các website tin tức, thương mại điện tử, blogs…
 • Biết cách tự triển khai ứng dụng trên hosting.
 • Được giảng viên chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong thiết kế và lập trình web.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

PHẦN 1 (WHCJ): LẬP TRÌNH WEB (FrontEnd)

 • Tổng quan về ngôn ngữ lập trình Web
 • Ngôn ngữ đánh dấu văn bản HTML, HTML5
 • Table và form trong HTML, HTML5
 • Các thẻ bố cục nội dung trong HTML5
 • CSS và CSS3 cơ bản
 • CSS, CSS3 các tính năng nâng cao
 • Sử dụng javascript trong trang web
 • Đối tượng và xử lý sự kiện trong javascript
 • JQUERY, AJAX, và các hiệu ứng
 • Sử dụng bootstrap trong thiết kế giao diện web
 • Photoshop trong lập trình Web
 • Cắt ghép giao diện Web
Nội dung chi tiết
Tổng quan về ngôn ngữ lập trình Web
 • Môi trường tạo trang web
 • Web tĩnh và web động
 • Công nghệ lập trình web
 • HTML5 và CSS3
Ngôn ngữ đánh dấu văn bản HTML, HTML5
 • HTML và cấu trúc của trang HTML
 • Thẻ xác định khai báo thông tin cho trang web <head>
 • Thẻ xác định tiêu đề cho trang web <title>
 • Thẻ meta xác định siêu dữ liệu <meta />
 • Thẻ xác định phần thân (nội dung) trang web<body>
 • Một số các thẻ cơ bản trong HTML, HTML5
 • Thực hành: Sử dụng công cụ Adobe Dreamweaver CS5, PHP Designer, SublineText.. để tạo ứng dụng web
Table và form trong HTML, HTML5
 • Thẻ tạo bảng biểu (Table)
 • Biểu mẫu nhập dữ liệu (Form)
 • Các phần tử trong biểu mẫu của HTML
 • Các phần tử mới trong biểu mẫu của HTML5
Các thẻ bố cục nội dung trong HTML5
 • Các thẻ <div> <lable> <span> <detail> <summary>….
 • Các thẻ <header> <nav> <session> <acticle> <aside>
CSS và CSS3 cơ bản
 • Tổng quan về CSS và CSS3
 • Tương tác giữa CSS và HTML
 • Cú pháp của CSS, CSS3
CSS, CSS3 các tính năng nâng cao
 • Các bộ chọn, bộ chọn thuộc tính,..
 • Sử dụng CSS, CSS3 trình bày giao diện web
Sử dụng javascript trong trang web
 • Cách sử dụng javascript
 • Nhúng javascript vào trang HTML
 • Khai báo biến trong javascript
 • Hàm alert(), confirm() , prompt()
 • Các toán tử trong javascript
 • Lệnh rẽ nhánh trong javascript
 • Vòng lặp trong javascript
 • Mảng trong javascript
 • Hàm trong javascript
 • Chuỗi trong javascript
Nội dung chi tiết
Đối tượng và xử lý sự kiện trong javascript
 • Làm việc với các đối tượng cơ bản
 • Sử dụng các thuộc tính và phương thức
 • Làm việc với các sự kiện phổ biến trong Javascript
 • Làm việc với các đối tượng của trình duyệt
JQUERY, AJAX, và các hiệu ứng
 • Tổng quan về JQuery
 • Cách sử dụng JQuery
 • Truy xuất các phần tử CSS qua JQuery Selector
 • Các sự kiện với JQuery
 • Gắn kết các sự kiện
 • Các hiệu ứng với JQuery
 • Sử dụng cú pháp jQuery để viết các xử lý trên trang web, nhằm tạo hiệu suất nhanh hơn.
 • Sử dụng thêm một số plugin JQuery hỗ trợ như JQuery Validation
 • Cài đặt các jQuery Plugin nhằm làm cho trang web sống động và có giao diện chuyên nghiệp hơn
Sử dụng bootstrap trong thiết kế giao diện web
 • Giới thiệu về bootstrap, bootstrap 3
 • Tải và nhúng bootstrap vào trang web
 • Sử dụng Bootstrap Grid
 • Sử dụng Bootstrap CSS
 • Bootstrap components
 • Bootstrap Typography
 • Bootstrap Tables
 • Bootstrap Forms
 • Sử dụng các thành phần trong Bootstrap Forms
 • Bootstrap Images
 • Bootstrap Responsive Utilities
 • Bootstrap Glyphicons
 • Bootstrap Navigation Elements
 • Bootstrap Pagination, Thumbnails, ….
Photoshop trong lập trình Web
 • Các thao tác cơ bản trong Photoshop
 • Các thao tác với vùng chọn, cắt HTML ,…
Cắt ghép giao diện Web
 • Chuyển từ file thiết kế Photoshop (*.psd) sang giao diện Web với (HTML5, CSS3, Jquery, Bootstrap,…)
PHẦN 2 (PSQL): LẬP TRÌNH WEB VỚI PHP&MYSQL

 • Ngôn ngữ lập trình PHP
 • Một số các kỹ thuật cơ bản
 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (MySQL)
 • Lập trình PHP kết nối CSDL
 • Lập trình hướng đối tượng trong PHP
 • Lập trình PHP kết nối MySQL và sử dụng các thư viện
 • Giới thiệu mô hình MVC
 • Một số kỹ thuật nâng cao
 • PHP Framework và CMS
Nội dung chi tiết
Ngôn ngữ lập trình PHP
 • Cài đặt (APACHE, PHP, MYSQL)
 • Kịch bản PHP (script), cú pháp của ngôn ngữ
 • Xử lý Form trong PHP (POST, GET,..)
 • Biến, hằng số, kiểu dữ liệu,…
 • Các cấu trúc điều khiển: if, switch, for, while,…
 • Mảng và các thao tác xử lý mảng.
 • Khái niệm về hàm, tạo và sử dụng hàm
 • Sử dụng các hàm include, require,..
 • Các đối tượng Session, Cookie trong PHP
Một số các kỹ thuật cơ bản
 • Làm việc với File và Upload file
 • Xử lý Email với thư viện PHPMailer và các ngoại lệ
 • Kỹ thuật rewriteUrl
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (MySQL)
 • Khái niệm, kiểu dữ liệu,…
 • Các đối tượng cơ sở dữ liệu
 • Các câu lệnh thao tác dữ liệu(Select, insert, update, delete,…)
 • Sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu (Backup, Restore)
 • Công cụ MySQL Workbench, Navicat,..
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu: Tin tức, Giới thiệu và mua/bán sản phẩm trực tuyến
Lập trình PHP kết nối CSDL
 • Kết nối từ PHP đến MySQL
 • Các hàm truy cập dữ liệu thông thường
 • Thực thi các câu lệnh T-SQL (Select, Insert, Update, Delete,..)
 • Trình bày dữ liệu từ MySQL trên trang PHP
Lập trình hướng đối tượng trong PHP
 • Đối tượng (Object) và lớp (Class)
 • Thuộc tính (Properties) và phương thức (Method)
 • - Magic Method trong PHP
  • Hàm __construct()
  • Hàm __destruct()
  • Hàm __toString()
  • Hàm clone(); __sleep() ; __wakeup
Nội dung chi tiết
 • Tính kế thừa (extends) và viết đè (overwrite)
 • Các bổ từ truy cập (public – protected – private)
 • Self & Parent
 • Static, Constant, Final Method
 • Abstract class
 • Interfaces
 • __set() & __get() method
 • Serialization
Lập trình PHP kết nối MySQL và sử dụng các thư viện
 • Sử dụng thư viện PDO (PHP Data Object)
 • CRUD: Create – Read – Update – Delete
 • Thực thi các câu lệnh SQL sử dụng PDO
  • + Hiển thị danh sách
  • + Thêm/sửa/Xóa
 • Sử dụng một số Template Engine
 • Áp dụng với dự án: Tin tức, giới thiệu và mua/bán sản phẩm trực tuyến
Giới thiệu mô hình MVC
 • Mô hình MVC
 • Model, View, Controller
 • Ưu , nhược điểm của mô hình MVC
 • Luồng xử lý trong mô hình MVC
 • Thực hành với mô hình MVC
Một số kỹ thuật nâng cao
 • Thiết kế giỏ hàng
 • Tích hợp công cụ thanh toán trực tuyến (VD: nganluong.vn)
 • Nhúng mạng xã hội: Google Map, Google plus, Facebook,..
 • Hỗ trợ trực tuyến: skyper, yahoo,….
 • Công cụ quản lý mã nguồn: Git/SVN
 • AJAX trong ngôn ngữ PHP
 • Tăng tốc website bằng kỹ thuật Cache
PHP Framework và CMS
 • Làm việc với Framework Laravel
 • Các Framework, CMS phổ biến: Zend, CakePHP, CodeIgniter, WordPress, Durpal, Joomla, …
PHẦN 3: DỰ ÁN CUỐI KHÓA, XÂY DỰNG DỰ ÁN THỰC THẾ (CUỐI KHÓA)

 • Xây dựng trang quản trị (BackEnd)
 • Xây dựng trang người dùng (FrontEnd)
Nội dung chi tiết
Xây dựng trang quản trị (BackEnd)
 • Trang xử lý đăng nhập, đăng xuất
 • Trang quản trị
 • Xử lý các trang quản lý danh mục
 • Xử lý các trang quản lý khách hàng
 • Xử lý các trang quản trị đơn hàng
 • Xử lý thống kê (Sản phẩm, khách hàng, đơn hàng,..)
 • Xử lý các trang quản lý bình luận, đánh giá,
Nội dung chi tiết
Xây dựng trang người dùng (FrontEnd)
 • Xây dựng trang chủ
 • Xây dựng trang đăng ký, đăng nhập thành viên
 • Xây dựng và xử lý menu người dùng
 • Xây dựng trang trình bày nội dung, sản phẩm
 • Xử lý các chức năng bình luận, đánh giá,…
 • Xây dựng trang giỏ hàng
 • Xử lý thanh toán và mua hàng,…
 • Giả lập các thanh toán trực tuyến
 • Nhúng mạng xã hội, Google Map, Google plus, Facebook,..
PHẦN 4: Bảo vệ dự án cuối khóa

Kết thúc nội dung khóa học chuyên đề, học viên làm dự án cuối khóa dưới sự hướng dẫn của chuyên gia và phòng thực tập dự án . DEVMASTER tổ chức bảo vệ dự án cuối khóa dưới sự nhận xét đánh giá của phòng chuyên môn và các doanh nghiệp tuyển dụng.

Tại sao chọn DEVMASTER

Devmaster Academy chuyên đào tạo, tư vấn và xây dựng Phần mềm - Hạ tầng - Hệ thống, chúng tôi có kinh nghiệm thực tế.
Giảng viên là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực CNTT cũng chính là những người trực tiếp triển khai các dự án.
Lớp học được tổ chức theo mô hình doanh nghiệp sản xuất phần mềm thực tế, học viên đều được tham gia trong tất cả các khâu của quy trình sản xuất phần mềm công nghiệp.
Đăng ký có thể học được ngay tùy theo chương trình học bạn chọn.
Bạn có thể học bất cứ ngày nào trong tuần và buổi nào trong ngày, lịch tự do.
Có thể học liên tục các ngày trong tuần.
Chúng tôi dạy làm dự án thực tế chứ không dạy theo lý thuyết hay các ví dụ. Học viên được trải nghiệm thực tế trên các dự án phần mềm
Sắp xếp việc làm sau khi hoàn thành khóa học, xác nhận thực tập.