logo devmaster

Lập trình hướng đối tượng với java (JavaCore)

Thời lượng: 40 giờ

Địa chỉ: Tầng 6 - Tòa nhà Viện Công Nghệ, Số 25, Vũ Ngọc Phan - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Hotline: 0969 609 003 | 0978 611 889

ĐỐI TƯỢNG

 • Các bạn sinh viên có đam mê với ngành công nghê thông tin
 • Người đã và đang làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin có quan tâm và mong muốn học thêm ngôn ngữ lập trình mới.
 • Mong muốn học hỏi, sẵn sàng học tập một cách nghiêm túc

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

 • Lập trình hướng đối tượng bằng java (Java core).
 • Tự tin tham gia các dự án Java, EE hàng triệu đô.
 • Tự tin ứng tuyển các vị trí lập trình Java của các công ty lớn như FPT, CMS, Vietel,…

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 • Tìm hiểu khái niệm lập trình Hướng đối tượng
 • Các đặc điểm ngôn ngữ lập trình Java
 • Cài đặt môi trường lập trình Java (JDK, Netbean hoặc Eclipse)
 • Cấu trúc của chương trình java và các qui tắc cơ bản của ngôn ngữ Java
 • Các kiểu dữ liệu truyền thống
 • Khai báo và sử dụng biến đơn, biến mảng
 • Các toán tử và biểu thức
 • Sử dụng các lớp Scanner, System,... để nhập dữ liệu và hiển thị thông tin.
 • If; if….else….; if…else if….
 • Switch …case
 • Sử dụng CSS3
 • Thực hành: Lập trình giải quyết được một số bài toán liên quan đến kiểm tra điều kiện và rẽ nhánh
 • Vòng lặp for
 • Vòng lặp while, do…while
 • Vòng lặp foreach
 • Các lệnh break, continue…
 • Thực hành: Lập trình giải quyết một số các bài toán liên quan đến lệnh lặp.
 • Xây dựng lớp, các thành phần của lớp
 • Khai báo và khởi tạo các đối tượng
 • Kế thừa một lớp
 • Hàm tạo (Constructor), từ khóa this, super,..
 • Phân quyền truy cập các thành phần của lớp
 • Thành phần tĩnh, final, truyền đối số qua tham chiếu/tham trị
 • Nạp chồng (Overloading) và ghi đè (Overriding) các phương thức….
 • Thực hành: Viết các chương trình lập trình hướng đối tượng, kế thừa và thành thạo các kỹ thuật làm việc với các thành phần của lớp.
 • Khai báo và sử dụng lớp trừu tượng (Abstract Class)
 • Phương thức trừu tượng (Abstract Method)
 • Thực hành: Viết các chương trình sử dung interface và các lớp kế thừa từ interface.
 • Khái niệm Interface
 • Xây dựng và sử dụng Interface
 • Thực hành: Viết các chương trình sử dung interface và các lớp kế thừa từ interface.
 • Làm việc với lớp String, StringBuffer
 • Làm việc với lớp StringBuilder
 • Làm việc với lớp StringTokenizer
 • Thực hành: Viết các chương trình liên quan đến việc sử lý chuỗi thông qua các lớp được cung cấp trong java.
 • Lớp Math, Date
 • Collection API (các lớp Array, Vector, Map..)
 • Các lớp khác thuộc gói java.util
 • Thực hành: Sử dụng các lớp tiện tích thuộc gói java.util, đặc biệt là các lớp quản lý tập hợp, danh sách,…
 • Khái niệm lỗi ngoại lệ (Exception)
 • Sử dụng cấu trúc try…catch…finally
 • Một số lớp quản lý lỗi ngoại lệ
 • Thực hành: Viết được một số chương trình bẫy các lỗi ngoại lệ phát sinh trong quá trình chạy chương trình.
 • Khái niệm đa luồng (Multi-Thread)
 • Sử dụng Thread và Runnable
 • Xử lý các tình huống tranh chấp trong đa luồng.
 • Thực hành: Viết được các chương trình demo sử dụng kỹ thuật đa luồng.
NGÔN NGỮ NỀN TẢNG.
 • JAVA CORE là kiến thức nền tảng của ngôn ngữ lập trình JAVA, nó sẽ là bước khởi đầu để bạn có thể học những kiến thức nâng cao như: JSP- Servlet - Android.
 • Ngôn ngữ JAVA được thiết kế theo kiểu lập trình hướng đối tượng, vì vậy nếu bạn là người mới học lập trình thì sẽ rất khó để tiếp cận. Nhưng nếu bạn đã từng học qua C hay C++ thì nó rất đơn giản.
 • Trong khóa học này mỗi bài học Devmaster sẽ biên soạn bài tập thực hành kèm theo, vì vậy bạn có thể làm thêm những bài tập đó ở cuối mỗi bài học. Hãy cố gắng giải tất cả các bài tập trong giáo trình này. Chúc bạn thành công!
CÁC CÔNG NGHỆ TIẾP THEO, BẠN NÊN HỌC
 • JDBC: là chuẩn kết nối cơ sở dữ liệu, cung cấp các interface và class nhằm để tương tác với các cơ sở dữ liệu.
 • Swing:Java Swing là một phần của Java Foundation Classes (JFC) được sử dụng để tạo các ứng dụng window-based. Nó được xây dựng trên API AWT (Abstract Windowing Toolkit) và được viết hoàn toàn bằng Java.
  Không giống như AWT, Java Swing cung cấp các thành phần không phụ thuộc vào nền tảng và nhẹ hơn.
  Gói javax.swing cung cấp các lớp cho java swing API như JButton, JTextField, JTextArea, JRadioButton, JCheckbox, JMenu, JColorChooser, v.v.
 • Servlet: Công nghệ hỗ trợ lập trình web động sử dụng nền tảng Java chứa cả code logic và code giao diện.
 • JavaServer Page (JSP): Công nghệ sinh ra để khắc phục nhược điểm của Servlet. Điểm khác biệt chính so với Servlet là JSP đã tách phần code logic và giao diện ra khỏi nhau.
 • JavaServer Page Standard Tag Library: Thư viện thẻ tiêu chuẩn của JavaServer Page (JSTL) gói gọn chức năng cốt lõi phổ biến cho nhiều ứng dụng Web dưới dạng các thẻ đơn giản.
 • Java Framework: Spring MVC (hoặc phiên bản rút gọn Spring Boot), Hibernate, Maven
 •   Hãy ib với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất!

Tại sao chọn DEVMASTER

Devmaster Academy chuyên đào tạo, tư vấn và xây dựng Phần mềm - Hạ tầng - Hệ thống, chúng tôi có kinh nghiệm thực tế.
Giảng viên là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực CNTT cũng chính là những người trực tiếp triển khai các dự án.
Lớp học được tổ chức theo mô hình doanh nghiệp sản xuất phần mềm thực tế, học viên đều được tham gia trong tất cả các khâu của quy trình sản xuất phần mềm công nghiệp.
Đăng ký có thể học được ngay tùy theo chương trình học bạn chọn.
Bạn có thể học bất cứ ngày nào trong tuần và buổi nào trong ngày, lịch tự do.
Có thể học liên tục các ngày trong tuần.
Chúng tôi dạy làm dự án thực tế chứ không dạy theo lý thuyết hay các ví dụ. Học viên được trải nghiệm thực tế trên các dự án phần mềm
Sắp xếp việc làm sau khi hoàn thành khóa học, xác nhận thực tập.