logo devmaster

Cẩm nang chia sẻ kiến thức

Tạo menu đa cấp đơn giản với HTML5 và CSS3 - Phần 2

Sử dụng các thẻ html5, cấu trúc css3 để xây dựng menu đa cấp

Đọc thêm ...

LỘ TRÌNH ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT LẬP TRÌNH VIÊN .NET DEVELOPER

‼️ Trở thành .NET Developer bạn sẽ làm gì? ❓ Nhiều bạn hỏi mình làm sao để trở thành một .NET Developer vậy bài viết này mình sẽ hướng cho các bạn các bước để trở thành một .NET Developer và cần phải học những gì?

Đọc thêm ...

Học lập trình ở đâu tốt nhất Hà Nội và các tiêu chí đánh giá

Học lập trình ở đâu tốt nhất Hà Nội là vấn đề luôn được các lập trình viên tương lai quan tâm hàng đầu bởi ngày càng có nhiều trung tâm đào tạo lập trình được mở ra. Vậy tiêu chí nào để đánh giá một địa chỉ tốt nhất, hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây! Devmaster Academy địa chỉ đáng tin cậy của các ...

Đọc thêm ...

#030 - Truy cập ký tự tại chỉ mục trong chuỗi

Phương thức string.charAt() có chức năng tìm kiếm kí tự ở một vị trí nào đó trong chuỗi, vị trí tìm kiếm đó sẽ do người dùng xác định.

Đọc thêm ...

#029 - So sánh các chuỗi theo ngôn ngữ học

Các localeCompare() phương thức trả về một số chỉ định một chuỗi tham khảo đến trước, hoặc sau, hoặc là giống như các chuỗi được đưa ra trong thứ tự sắp xếp.

Đọc thêm ...

#028 - Chuỗi ngược (Reverse String)

Cách "phổ biến" nhất để đảo ngược một chuỗi trong JavaScript là đoạn mã sau, khá phổ biến

Đọc thêm ...

#027 - Thông tin cơ bản và kết nối chuỗi

Chuỗi (string) trong JavaScript có chức năng lưu trữ và thao túng văn bản.Các chuỗi trong JavaScript có thể được đặt trong Dấu ngoặc kép 'hello', Dấu ngoặc kép "Hello" và (từ ES2015, ES6) trong Dấu ngoặc kép (dấu gạch ngược) `hello`.

Đọc thêm ...

#026 - Lấy kiểu đối tượng (object) theo tên hàm tạo

JavaScript thường được mô tả như một ngôn ngữ dựa trên nguyên mẫu - để cung cấp tính kế thừa, các đối tượng có thể có một prototype đối tượng , hoạt động như một đối tượng mẫu mà nó kế thừa các phương thức và thuộc tính.

Đọc thêm ...

#025 - Tìm lớp (class) của một đối tượng

Để tìm xem một đối tượng được xây dựng bởi một hàm tạo nhất định hay một đối tượng kế thừa từ nó, bạn có thể sử dụng lệnh instanceof

Đọc thêm ...

#024 - typeof

typeof là hàm 'chính thức' mà người ta sử dụng để lấy loại trong JavaScript, tuy nhiên trong một số trường hợp nhất định, nó có thể mang lại một số kết quả bất ngờ

Đọc thêm ...

#023 - console.assert() & console.clear()

Để ghi một thông báo vào bảng điều khiển, nhưng chỉ khi một biểu thức đánh giá là sai thì ta dùng phương thức console.assert. Còn nếu bạn muốn xóa giao diện điều khiển thì dùng phương thức console.clear()

Đọc thêm ...

#022 - Hiển thị các đối tượng và XML một cách tương tác - console.dir (), console.dirxml ()

console.dir (object) hiển thị danh sách tương tác các thuộc tính của đối tượng JavaScript được chỉ định. console.dirxml (đối tượng) in ra biểu diễn XML của các phần tử con của đối tượng nếu có thể hoặc biểu diễn JavaScript nếu không thể

Đọc thêm ...

#021 - Đếm - console.count ()

Các console.count() phương pháp ghi lại số lần mà gọi đặc biệt này để count() được gọi.

Đọc thêm ...