logo devmaster

Lập trình web frontend - ReactJS

Thời lượng: 75 giờ

Địa chỉ: Tầng 6 - Tòa nhà Viện Công Nghệ, Số 25, Vũ Ngọc Phan - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Hotline: 0969 609 003 | 0978 611 889

Tại sao nên học lập trình frontend với reactjs tại Devmaster

1. Lập trình frontend - reactjs có nhu cầu thị trường rất lớn và có nhiều sự lựa chọn cho bạn.

2. Devmaster đồng hành cùng thành công của bạn.

Với mô hình đào tạo thực chiến "Học thực tế - Làm thực tế ", môi trường học tập và thực tập hoàn chỉnh, phương pháp đào tạo và các dịch vụ hỗ trợ tích cực cùng đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và tâm huyết đồng hành giúp bạn trang bị đầy đủ các kỹ năng cho sự thành công cho công việc sau này.

ĐỐI TƯỢNG

 • Những bạn chưa có kiến thức chuyên môn có mong muốn và định hướng theo học Lập trình frontend - reactjs.
 • Học sinh THPT mong muốn trở thành lập trình viên frontend.
 • Sinh viên Công nghệ thông tin cần chuẩn hóa và cập nhật kiến thức mới nhất.
 • Người đã và đang làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin có quan tâm và mong muốn học thêm ngôn ngữ lập trình mới.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

 • Cung cấp cho học viên kỹ năng thiết kế giao diện website chuyên nghiệp.
 • Cung cấp Kỹ năng phân tích, thiết kế, xây dựng giao diện website phù hợp với tất cả các thiết bị.
 • Cung cấp các kỹ thuật lập trình hiệu quả, sử dụng Framework jQuery, Bootstrap để xây dựng các giao diện website thương mại điện tử, blogs…
 • Sau khóa học, học viên tự tin tham gia ứng tuyển vào vị trí frontend tại các doanh nghiệp.
 • Chia sẻ những kinh nghiệm trong thiết kế và lập trình Web từ Giảng viên.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

PHẦN 1: LẬP TRÌNH FRONTEND[HTML5/CSS3/JS/JQ/...]

 • Thiết kế web với HTML, CSS, JavaScript
 • Sử dụng thành thạo các thư viện Jquery, bootstrap cùng các kỹ thuật thiết kế ajax, reponsive trong thiết kế web
 • Sử dụng photoshop để cắt giao diện
 • Nắm vững nguyên tắc thiết kế UI/UX
 • Nắm vững các tính năng của ES6
 • Làm việc, quản lý mã nguồn với Git và Github

Khóa học lập trình và thiết kế giao diện 𝗙𝗿𝗼𝗻𝘁𝗘𝗻𝗱 là một khóa học toàn diện giúp bạn học cách xây dựng giao diện người dùng (UI) hấp dẫn và tương tác trong lĩnh vực phát triển web. Khóa học này sẽ giúp bạn nắm vững các kỹ năng cần thiết để trở thành một lập trình viên 𝗙𝗿𝗼𝗻𝘁𝗘𝗻𝗱 chuyên nghiệp.
Trong khóa học này, bạn sẽ học được những kiến thức và kỹ năng quan trọng sau đây:

Nội dung chi tiết

01. Tổng quan về ngôn ngữ lập trình Web

 • Môi trường tạo trang web
 • Web tĩnh và web động
 • Công nghệ lập trình web
 • HTML5 và CSS3

02. Ngôn ngữ đánh dấu văn bản HTML, HTML5

 • HTML và cấu trúc của trang HTML
 • Thẻ xác định khai báo thông tin cho trang web <head>
 • Thẻ xác định tiêu đề cho trang web <title>
 • Thẻ meta xác định siêu dữ liệu <meta />
 • Thẻ xác định phần thân (nội dung) trang web<body>
 • Một số các thẻ cơ bản trong HTML, HTML5
 • Thực hành: Sử dụng công cụ Adobe Dreamweaver CS5, PHP Designer, SublineText.. để tạo ứng dụng web

03. Table và form trong HTML, HTML5

 • Thẻ tạo bảng biểu (Table)
 • Biểu mẫu nhập dữ liệu (Form)
 • Các phần tử trong biểu mẫu của HTML
 • Các phần tử mới trong biểu mẫu của HTML5

04. Các thẻ bố cục nội dung trong HTML5

 • Các thẻ <div> <lable> <span> <detail> <summary>….
 • Các thẻ <header> <nav> <session> <acticle> <aside>

05. CSS và CSS3 cơ bản

 • Tổng quan về CSS và CSS3
 • Tương tác giữa CSS và HTML
 • Cú pháp của CSS, CSS3

06. CSS, CSS3 các tính năng nâng cao

 • Các bộ chọn, bộ chọn thuộc tính,..
 • Sử dụng CSS, CSS3 trình bày giao diện web

07. Sử dụng javascript trong trang web

 • Cách sử dụng javascript
 • Nhúng javascript vào trang HTML
 • Khai báo biến trong javascript
 • Hàm alert(), confirm() , prompt()
 • Các toán tử trong javascript
 • Lệnh rẽ nhánh trong javascript
 • Vòng lặp trong javascript
 • Mảng trong javascript
 • Hàm trong javascript
 • Chuỗi trong javascript

08. Đối tượng và xử lý sự kiện trong javascript

 • Làm việc với các đối tượng cơ bản
 • Sử dụng các thuộc tính và phương thức
 • Làm việc với các sự kiện phổ biến trong Javascript
 • Làm việc với các đối tượng của trình duyệt

09. JQUERY, AJAX, và các hiệu ứng

 • Tổng quan về JQuery
 • Cách sử dụng JQuery
 • Truy xuất các phần tử CSS qua JQuery Selector
 • Các sự kiện với JQuery
 • Gắn kết các sự kiện
 • Các hiệu ứng với JQuery
 • Sử dụng cú pháp jQuery để viết các xử lý trên trang web, nhằm tạo hiệu suất nhanh hơn.
 • Sử dụng thêm một số plugin JQuery hỗ trợ như JQuery Validation
 • Cài đặt các jQuery Plugin nhằm làm cho trang web sống động và có giao diện chuyên nghiệp hơn

10. Sử dụng bootstrap trong thiết kế giao diện web

 • Giới thiệu về bootstrap, bootstrap 3
 • Tải và nhúng bootstrap vào trang web
 • Sử dụng Bootstrap Grid
 • Sử dụng Bootstrap CSS
 • Bootstrap components
 • Bootstrap Typography
 • Bootstrap Tables
 • Bootstrap Forms
 • Sử dụng các thành phần trong Bootstrap Forms
 • Bootstrap Images
 • Bootstrap Responsive Utilities
 • Bootstrap Glyphicons
 • Bootstrap Navigation Elements
 • Bootstrap Pagination, Thumbnails, ….

11. Photoshop trong lập trình Web

 • Các thao tác cơ bản trong Photoshop
 • Các thao tác với vùng chọn, cắt HTML ,…

12. Cắt ghép giao diện Web

 • Chuyển từ file thiết kế Photoshop (*.psd) sang giao diện Web với (HTML5, CSS3, Jquery, Bootstrap,…)

PHẦN 2: LẬP TRÌNH VỚI REACTJS Xem

 • Làm chủ kiến thức và các kỹ năng làm việc với ReactJS
 • Nắm vững các kỹ thuật, phương pháp tối ưu, mẫu thiết kế của ReactJS
 • Unit test với Jet

Lập trình web kết hợp 𝗙𝗿𝗼𝗻𝘁𝗘𝗻𝗱 với 𝗥𝗲𝗮𝗰𝘁𝗝𝘀 là một khóa học được thiết kế để giúp bạn học cách xây dựng ứng dụng web động và tương tác sử dụng thư viện ReactJS. ReactJS là một thư viện JavaScript phổ biến được phát triển bởi 𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸, giúp phát triển giao diện người dùng (UI) linh hoạt, dễ dùng và dễ bảo trì.
Trong giai đoạn này, bạn sẽ học được các khái niệm cơ bản của ReactJS, bao gồm:

Nội dung chi tiết

01. Tổng quan về ReactJS

 • Tìm hiểu về ReactJS
 • Cài đặt môi trường làm việc
 • Tạo ReactJS project "Hello World" với cấu trúc và thành phần của nó
 • Làm việc với Git
 • Triển khai ứng dụng với Vercel

02. Tổng quan về Component

 • JSX trong ReactJS
 • Component là gì?
 • Các loại Component, trình tự hoạt động và cách khởi tạo
 • Component lồng nhau
 • Cách mount một Component
 • Container và Presentational component

03. Props và State

 • Props là gì? Tạo và sử dụng props.
 • Composition - Kết hợp component
 • State là gì? Quản lý thao tác State trong một component

04. Vòng đời, Form và Event

 • Component life cycle - Vòng đời component
 • Quản lý sự kiện trên một component
 • Xử lý form trong ReactJS
 • Render điều kiện
 • List và keys
 • Lifting State Up
 • Refs, context và Fragments
 • Kỹ thuật Render Props
 • Phương pháp HOC - Higher-Order Component

05. Tổng quan React Hooks

 • Tìm hiểu React Hooks
 • Các loại Hooks : basic hooks và additional hooks
 • Custom Hooks

06. Rounting trong ReactJS

 • Tìm hiểu React Router
 • Thành phần của React Router: Router, Route matching, chuyển hướng

07. Redux

 • Redux là gì? Tại sao phải dùng Redux?
 • Cài đặt Redux
 • Các thành phần của Redux
 • Tích hợp Redux vào ReactJS
 • Sử dụng Redux để quản lý trạng thái
 • Các quy tắc và Data Flow của Redux
 • Middeleware Redux và Redux-thunk
 • Xây dựng các chức năng cơ bản quản trị của trang web

08. Làm việc với APIs trong ReactJs

 • Xây dựng Mock API local với Json Server
 • Xây dựng Mock API Online với mockapi.io
 • Làm việc với Mock API Online Devmaster
 • Cài đặt thư viện Axios cho ứng dụng ReactJs
 • Sử dụng Mock API trong ứng dụng ReactJs

09. React Performance và React Patterns, React Unit Test

 • Các kỹ thuật, phương pháp tối ưu hiệu năng ứng dụng ReactJs
 • Các mẫu thiết kế
 • Unit Test cho ứng dụng ReactJS với JET

10. Triển khai ứng dụng lên Heroku

 • Thự hành triển khai ứng dụng lên Heroku

THỰC TẬP DOANH NGHIỆP

  Tham gia xây dựng và triển khai các ứng dụng frontend theo các lĩnh vực:
 • Thương mại điện tử,
 • Y tế,
 • Giáo dục,
 • Chuỗi cung ứng, Dịch vụ, du lịch…

Tại sao chọn DEVMASTER

Devmaster Academy chuyên đào tạo, tư vấn và xây dựng Phần mềm - Hạ tầng - Hệ thống, chúng tôi có kinh nghiệm thực tế.
Giảng viên là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực CNTT cũng chính là những người trực tiếp triển khai các dự án.
Lớp học được tổ chức theo mô hình doanh nghiệp sản xuất phần mềm thực tế, học viên đều được tham gia trong tất cả các khâu của quy trình sản xuất phần mềm công nghiệp.
Đăng ký có thể học được ngay tùy theo chương trình học bạn chọn.
Bạn có thể học bất cứ ngày nào trong tuần và buổi nào trong ngày, lịch tự do.
Có thể học liên tục các ngày trong tuần.
Chúng tôi dạy làm dự án thực tế chứ không dạy theo lý thuyết hay các ví dụ. Học viên được trải nghiệm thực tế trên các dự án phần mềm
Sắp xếp việc làm sau khi hoàn thành khóa học, xác nhận thực tập.