logo devmaster

Lập trình web với HTML5 - CSS3 - Bootstrap - JQuery - Ajax

Thời lượng: 36 giờ

Địa chỉ: Tầng 6 - Tòa nhà Viện Công Nghệ, Số 25, Vũ Ngọc Phan - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Hotline: 0969 609 003 | 0978 611 889

ĐỐI TƯỢNG

 • Những bạn chưa có kiến thức chuyên môn có mong muốn và định hướng theo học Lập trình frontend.
 • Học sinh THPT mong muốn trở thành lập trình viên frontend.
 • Sinh viên Công nghệ thông tin cần chuẩn hóa và cập nhật kiến thức mới nhất.
 • Người đã và đang làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin có quan tâm và mong muốn học thêm ngôn ngữ lập trình mới.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

 • Cung cấp cho học viên kỹ năng thiết kế giao diện website chuyên nghiệp.
 • Cung cấp Kỹ năng phân tích, thiết kế, xây dựng giao diện website phù hợp với tất cả các thiết bị.
 • Cung cấp các kỹ thuật lập trình hiệu quả, sử dụng Framework jQuery, Bootstrap để xây dựng các giao diện website thương mại điện tử, blogs…
 • Sau khóa học, học viên tự tin tham gia ứng tuyển vào vị trí frontend tại các doanh nghiệp.
 • Chia sẻ những kinh nghiệm trong thiết kế và lập trình Web từ Giảng viên.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 • Tổng quan về ngôn ngữ lập trình Web
 • Ngôn ngữ đánh dấu văn bản HTML, HTML5
 • Table và form trong HTML, HTML5
 • Các thẻ bố cục nội dung trong HTML5
 • CSS và CSS3 cơ bản
 • CSS, CSS3 các tính năng nâng cao
 • Sử dụng javascript trong trang web
 • Đối tượng và xử lý sự kiện trong javascript
 • JQUERY, AJAX, và các hiệu ứng
 • Sử dụng bootstrap trong thiết kế giao diện web
 • Photoshop trong lập trình Web
 • Cắt ghép giao diện Web

Nội dung chi tiết

01. Tổng quan về ngôn ngữ lập trình Web

 • Môi trường tạo trang web
 • Web tĩnh và web động
 • Công nghệ lập trình web
 • HTML5 và CSS3

02. Ngôn ngữ đánh dấu văn bản HTML, HTML5

 • HTML và cấu trúc của trang HTML
 • Thẻ xác định khai báo thông tin cho trang web <head>
 • Thẻ xác định tiêu đề cho trang web <title>
 • Thẻ meta xác định siêu dữ liệu <meta />
 • Thẻ xác định phần thân (nội dung) trang web<body>
 • Một số các thẻ cơ bản trong HTML, HTML5
 • Thực hành: Sử dụng công cụ Adobe Dreamweaver CS5, PHP Designer, SublineText.. để tạo ứng dụng web

03. Table và form trong HTML, HTML5

 • Thẻ tạo bảng biểu (Table)
 • Biểu mẫu nhập dữ liệu (Form)
 • Các phần tử trong biểu mẫu của HTML
 • Các phần tử mới trong biểu mẫu của HTML5

04. Các thẻ bố cục nội dung trong HTML5

 • Các thẻ <div> <lable> <span> <detail> <summary>….
 • Các thẻ <header> <nav> <session> <acticle> <aside>

05. CSS và CSS3 cơ bản

 • Tổng quan về CSS và CSS3
 • Tương tác giữa CSS và HTML
 • Cú pháp của CSS, CSS3

06. CSS, CSS3 các tính năng nâng cao

 • Các bộ chọn, bộ chọn thuộc tính,..
 • Sử dụng CSS, CSS3 trình bày giao diện web

07. Sử dụng javascript trong trang web

 • Cách sử dụng javascript
 • Nhúng javascript vào trang HTML
 • Khai báo biến trong javascript
 • Hàm alert(), confirm() , prompt()
 • Các toán tử trong javascript
 • Lệnh rẽ nhánh trong javascript
 • Vòng lặp trong javascript
 • Mảng trong javascript
 • Hàm trong javascript
 • Chuỗi trong javascript

08. Đối tượng và xử lý sự kiện trong javascript

 • Làm việc với các đối tượng cơ bản
 • Sử dụng các thuộc tính và phương thức
 • Làm việc với các sự kiện phổ biến trong Javascript
 • Làm việc với các đối tượng của trình duyệt

09. JQUERY, AJAX, và các hiệu ứng

 • Tổng quan về JQuery
 • Cách sử dụng JQuery
 • Truy xuất các phần tử CSS qua JQuery Selector
 • Các sự kiện với JQuery
 • Gắn kết các sự kiện
 • Các hiệu ứng với JQuery
 • Sử dụng cú pháp jQuery để viết các xử lý trên trang web, nhằm tạo hiệu suất nhanh hơn.
 • Sử dụng thêm một số plugin JQuery hỗ trợ như JQuery Validation
 • Cài đặt các jQuery Plugin nhằm làm cho trang web sống động và có giao diện chuyên nghiệp hơn

10. Sử dụng bootstrap trong thiết kế giao diện web

 • Giới thiệu về bootstrap, bootstrap 3
 • Tải và nhúng bootstrap vào trang web
 • Sử dụng Bootstrap Grid
 • Sử dụng Bootstrap CSS
 • Bootstrap components
 • Bootstrap Typography
 • Bootstrap Tables
 • Bootstrap Forms
 • Sử dụng các thành phần trong Bootstrap Forms
 • Bootstrap Images
 • Bootstrap Responsive Utilities
 • Bootstrap Glyphicons
 • Bootstrap Navigation Elements
 • Bootstrap Pagination, Thumbnails, ….

11. Photoshop trong lập trình Web

 • Các thao tác cơ bản trong Photoshop
 • Các thao tác với vùng chọn, cắt HTML ,…

12. Cắt ghép giao diện Web

 • Chuyển từ file thiết kế Photoshop (*.psd) sang giao diện Web với (HTML5, CSS3, Jquery, Bootstrap,…)

Tại sao chọn DEVMASTER

Devmaster Academy chuyên đào tạo, tư vấn và xây dựng Phần mềm - Hạ tầng - Hệ thống, chúng tôi có kinh nghiệm thực tế.
Giảng viên là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực CNTT cũng chính là những người trực tiếp triển khai các dự án.
Lớp học được tổ chức theo mô hình doanh nghiệp sản xuất phần mềm thực tế, học viên đều được tham gia trong tất cả các khâu của quy trình sản xuất phần mềm công nghiệp.
Đăng ký có thể học được ngay tùy theo chương trình học bạn chọn.
Bạn có thể học bất cứ ngày nào trong tuần và buổi nào trong ngày, lịch tự do.
Có thể học liên tục các ngày trong tuần.
Chúng tôi dạy làm dự án thực tế chứ không dạy theo lý thuyết hay các ví dụ. Học viên được trải nghiệm thực tế trên các dự án phần mềm
Sắp xếp việc làm sau khi hoàn thành khóa học, xác nhận thực tập.