logo devmaster

Tin tức và sự kiện

Top 10 ngôn ngữ lập trình được sử dụng nhiều nhất ở Silicon Valley

JavaScript, Java và Python vẫn còn rất phổ biến đối với các doanh nghiệp, nhưng các nhà phát triển đang hướng đến các ngôn ngữ được tạo ra bởi những người khổng lồ về công nghệ cho các dự án trong tương lai.

Đọc thêm ...

Hiểu về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Cách mạng công nghiệp bắt đầu ở nước Anh từ nửa cuối của thế kỷ 18. Đến nay đã có sự nhìn nhận thống nhất về ba cuộc cách mạng công nghiệp đã xảy ra, mỗi cuộc cách mạng đều đặc trưng bằng sự thay đổi về bản chất của sản xuất và sự thay đổi này được tạo ra bởi các đột phá của khoa học và công nghệ.

Đọc thêm ...