logo devmaster

Tin tức và sự kiện

Những thói quen tốt của một lập trình viên thành công

Theo báo cáo 2018 Developer Skills Report của HackerRank, thị trường vẫn có nhu cầu rất lớn cho các developer, nhưng thường những cá nhân thành công nhất lại đều có những đặc điểm giống nhau công việc và các dự án cá nhân. Có thê bạn quan tâm:

Đọc thêm ...

Bookmark ngay 37 website dạy bạn mọi thứ trên đời

Tổng hợp các trang web và ứng dụng sau đây bao gồm vô số các chủ đề khoa học, nghệ thuật cho tới công nghệ sẽ dạy cho bạn bất cứ điều gì, từ xây dựng các ứng dụng trong Node.js cho đến đánh đàn guitar thật ngầu. Quan trọng hơn hết là những khóa học online này miễn phí.

Đọc thêm ...

Top 10 ngôn ngữ lập trình được sử dụng nhiều nhất ở Silicon Valley

JavaScript, Java và Python vẫn còn rất phổ biến đối với các doanh nghiệp, nhưng các nhà phát triển đang hướng đến các ngôn ngữ được tạo ra bởi những người khổng lồ về công nghệ cho các dự án trong tương lai.

Đọc thêm ...

Hiểu về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Cách mạng công nghiệp bắt đầu ở nước Anh từ nửa cuối của thế kỷ 18. Đến nay đã có sự nhìn nhận thống nhất về ba cuộc cách mạng công nghiệp đã xảy ra, mỗi cuộc cách mạng đều đặc trưng bằng sự thay đổi về bản chất của sản xuất và sự thay đổi này được tạo ra bởi các đột phá của khoa học và công nghệ.

Đọc thêm ...